Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na katılan firmalarımızın, global yolculuklarında hedefe ulaşmak için gösterdikleri çalışmaları konu edindiğimiz #HedefeDoğru serimizden herkese merhaba!

#HedefeDoğru serimiz ile kendi sektöründe önemli başarılar elde etmiş yerli teknoloji firmalarımızın globalleşme süreçlerinde yaşadıkları problemlere bakıyor ve bu problemleri nasıl çözdüklerini inceliyoruz. Serimizin bu haftaki konu başlığı “İş modelinin doğru…

İşletmelerin ilerlemesini sağlayan kuvveti güven olarak tanımlamak yanlış olmaz. Güven azaldığında iş yapış süreçleri uzarken, maliyetler de beraberinde artmaya başlıyor. Yeni bir müşteri edinmenin maliyetinin mevcut müşteriyi elde tutmaktan 5 kat daha fazla olduğu hesaba katıldığında müşteri güveninin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. …

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı ile globalleşen alumni firmalarımızın, global yolculuklarında hedefe ulaşmak için gösterdikleri çalışmaları konu edindiğimiz yeni serimizden herkese merhaba!

Bu serimiz ile kendi sektöründe önemli başarılar elde etmiş yerli teknoloji firmalarımızın globalleşme süreçlerinde yaşadıkları problemlere ve bu problemleri nasıl çözdüklerini inceleyeceğiz. Serimizin ilk başlığı olan “Globalleşme sürecinde yaşanan…

Customer Relationship Management (CRM) ya da Türkçe karşılığı ile Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşterileri dinleyerek en etkin stratejiyi oluşturmaya yarayan sistemler bütünüdür. Müşterilerin iletişim bilgileri, toplantı notları, randevular, aramalar ve daha fazlası… Hemen hepsi CRM yazılımları ile kolayca yönetilebilir bir hale getirilebiliyor. …

Globale açılmak yalnızca belli iş kollarını ya da belli firmaları ilgilendiren bir alan değildir. Hemen her sektörden birçok firma, globale açılarak ihracatın ivmesi ile büyüme yolunu seçiyor. Global pazarda rekabetin artması dolayısıyla firmaların rakipleri arasından sıyrılması ve müşterilerin ilk tercihi olması son derece önemli. …

COVID-19, neredeyse Büyük Buhran’dan bu yana küresel piyasaların gördüğü en büyük belirsizliği beraberinde getirdi. ABD, AB ve Japonya gibi dünyanın en büyük ekonomileri ağır darbe alırken; IMF, dünya genelinde gelişmiş ekonomilerin %5'in üzerinde bir daralma yaşayacağını öngörüyor. Elbette, bir de madalyonun öteki yüzü var. Hemen her kriz beraberinde bir fırsat…

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı ile globalleşen yerli teknoloji firmalarımızı mercek altına aldığımız röportaj serimizden herkese merhaba!

Geçtiğimiz günlerde röportaj serimizin konuğu Octopod’un Kurucusu ve Genel Müdürü Şenol Balo idi. Bu hafta İhracat Günlükleri serimizin konuğu ise patoloji laboratuvarlarındaki kanser tanı/teşhis süreçlerini dijitalleştirerek iş akış ve yapay zekâ yazılımları üreten Virasoft

Hemen her işletmenin nihai hedefi mutlu müşteriler yaratmak. Peki, verilen bir hizmetin ardından müşteri memnuniyeti ölçülebilir mi? Daha doğrusu konu hakkında güvenilir veriler nasıl elde edilir? Genel geçer yöntemlere itibar etmeyerek, sayısal verileri doğru okuyarak, müşteri etkileşimini artırıcı yan yollara saparak… Ve daha nicesi! …

INNOGATE

Innogate provides global success stories for technology companies, since 2014.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store